Skip to content Skip to footer
ARBORETUM ŠUMARSKOG FAKULTETA
Pojam „arboretum“ označava botaničku baštu namenjenu drvenastim vrstama-drveću, žbunju i drvenastim puzavicama, po čemu se razlikuje od klasičnih botaničkih bašti u kojima se gaje i zeljaste biljke. Arboretum Univerziteta u Beogradu-Šumarskog fakulteta se nalazi na okućnici Šumarskog fakulteta i čini deo nastavne baze „Beograd“ Šumarskog fakulteta. Arboretum je površine oko 3,5 ha, a cela okućnica ima oko 10 ha, gde se nalaze još: staklenik, rasadnik, ogledna polja itd. Okućnica je na nadmorskoj visini oko 110-125 m, a teren je blago nagnut ka severozapadu. Zemljište na kome se nalazi je lesivirano eutrično smeđe zemljište (lesivirana gajnjača). U Arboretumu raste oko 250 vrsta i podvrsta drvenaste flore, od čega je oko 50 četinarskih i oko 200 lišćarskih. Po tim podacima, Arboretum je, uz Botaničku baštu Univerziteta u Beogradu, najznačajnija zbirka drvenastih vrsta u Srbiji.

Arboretum je osnovao 1959. godine tadašnji profesor Dendrologije na Šumarskom fakultetu dr Branislav Jovanović, koji je do penzionisanja 1984. godine, bio i njegov upravnik. Objekat je osnovan ubrzo pošto je izgrađena zgrada Šumarskog fakulteta na današnjem mestu na Banovom brdu, nakon što se Šumarski fakultet odvojio od Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, a na mestu današnjeg Arboretuma se tada nalazila njiva. Osim profesora Jovanovića, od profesora koji su pomogli u daljem razvoju Arboretuma treba istaći: dr Aleksandra Tucovića, dr Emiliju Vukićević, dr Zagorku Tomić, dr Radeta Cvjetićanina i druge.

Ovaj objekat se koristi za nastavnu studenata Šumarskog fakulteta, kao „laboratorija na otvorenom“, iz većeg broja predmeta: Dendrologija, Dekorativna dendrologija, Proizvodnja sadnog materijala, Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje, Cvećarstvo, Genetika sa oplemenjivanjem biljaka itd. Osim u nastavne svrhe, Arboretum se koristi i u naučno-istraživačke svrhe, kao ogledno polje za introdukciju alohtonih vrsta u gradskim uslovima Beograda. Na osnovu praćenja njihovog razvoja i vitalnosti se daju preporuke da li vrsta može da se koristi za gajenje u šumarstvu ili kao ukrasna vrsta. Treća funkcija Arboretuma je opšteobrazovna, odnosno svako ko želi da na jednom mestu vidi i nauči da razlikuje razne drvenaste vrste sa više kontinenata može to vrlo jednostavno da učini posetom ovom objektu.

Zbog svog velikog edukativnog i kulturnog značaja Arboretum je 2011. godine od strane Grada Beograda proglašen zaštićenim dobrom III kategorije – spomenikom prirode.

Kada?

17. i 18. maja 2024. godine
Radno vreme: od 11 do 19 časova

Gde?

Arboretum Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Kneza Višeslava 1
Svi programi su besplatni.

Odlaže se Festival nauke

Festival nauke, čije je održavanje planirano od 4. do 6. maja na Beogradskom sajmu, odlaže se zbog tragičnih događaja u beogradskoj osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“. Novi termin održavanja biće naknadno objavljen. Tim Festivala nauke duboko saoseća sa porodicama nastradalih.